Prøveforelesning: Andreas Lind

Cand.med. Andreas Lind ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Progresjon og vertskontroll av HIV og andre kroniske virusinfeksjoner - hva kan immunologien fortelle oss?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 27. mai 2014 09:03 - Sist endret 13. mars 2019 13:16