Prøveforelesning: Emanuela Micu

Cand.med. Emanuela Micu ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relevance of melanin (eumelanin and feomelanin) properties, skin sensitivity and chronic and intermittent sun exposure for formation of skin cancer (BCC, SCC, CMM) and precancerous conditions (solar lentigines, actinic keratoses).

 

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 27. des. 2013 11:27 - Sist endret 11. feb. 2022 07:51