Disputas: Kaja Beate Nyquist - Kreftcytogenetikk

Cand.med. Kaja Beate Nyquist ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gene-level consequences of new cancer-specific chromosomal rearrangements

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Paola Dal Cin, Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital, Boston MA, USA
  • 2. opponent: Professor Øystein Bruserud, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ben Davidson, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Francesca Micci, Seksjon for kreftcytogenetikk, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Kreft skyldes ervervete forandringer i arvemassen i kroppens celler. Balanserte translokasjoner (at biter av kromosomer bytter plass uten gevinst eller tap av genetisk materiale) er én slik mulig forandring. På grunn av omorganisering kan gener i translokasjonsbruddpunktene få en ny og endret funksjon. Man kjenner en rekke balanserte translokasjoner med betydning for kreftutvikling.

I sin avhandling har Kaja Beate Nyquist studert hittil ukjente og sjeldne balanserte translokasjoner i forskjellige krefttyper. Hun brukte teknikker med større og større oppløsning (resolusjonsdybde) for å identifisere genene som ble påvirket gjennom translokasjonene.

Analysene startet med å studere kreftsvulstenes kromosomer. Ved kromosomanalyse ser man hele kreftcellens arvemateriale i mikroskopet. Teknikken er tidkrevende, men robust. Deretter brukte hun en teknikk som heter fluorescerende in situ hybridisering der man ved hjelp av fluorescensmerkede prober spesifikke for bestemte deler av DNA-tråden kan rette analysene mot akkurat de områdene av kromosomet som er forandret. Til sist brukte hun molekylærgenetiske metoder for endelig å identifisere genene som var blitt endret gjennom translokasjonene.

Doktorgradsarbeidet har resultert i en detaljert beskrivelse av to balanserte translokasjoner i to forskjellige undergrupper av leukemi (blodkreft), samt identifikasjon av to nye fusjonsgener (nye gener oppstått ved sammensmelting av gener i translokasjonsbruddpunktene) i en sjelden brusktumor og en sjelden type leukemi. Funnene forteller noe om hvordan kreft oppstod i disse tilfellene. Funnene kan også være nyttige i diagnostiseringen av disse krefttypene. Med tiden kan man også forestille seg at genforandringene kan være angrepspunkter for målrettet kreftmedisin, da de bare finnes i kreftcellene, og ikke i normale naboceller.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 7. mai 2014 14:41 - Sist endret 9. mai 2014 10:33