Prøveforelesning: Kaja Beate Nyquist

Cand.med. Kaja Beate Nyquist ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of cytogenetics in hematologic and solid malignancies - state-of-the-art and emerging trends in the era of high-throughput diagnostics

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 7. mai 2014 14:40 - Sist endret 8. feb. 2022 13:20