Disputas: Hans Kristian Opøien - Reproduksjonsmedisin

Cand.med. Hans Kristian Opøien ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Endometriosis. Its effect on women undergoing in vitro fertilization treatment.

 

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Anders Nyboe Andersen, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, København, Danmark.

2. opponent: Professor Mette Haase Moen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Marit Lieng, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Erik Qvigstad, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tom Gunnar Tanbo, Kvinne- og barneklinikken, Universitetet i Oslo,

Sammendrag

Ny kunnskap om behandling av ufrivillige barnløse

Til nå har man trodd at kvinner med endometriose har hatt dårligere muligheter for å få barn med prøverørsbehandling enn andre. Overlege og forsker Hans Kristian Opøien viser i sin phd-avhandling at dette ikke er tilfelle. Kvinner med endometriose kan ha like store forhåpninger som andre barnløse. Om lag 10% av alle kvinner har endometriose. Kvinner med sykdommen har livmorslimhinne også utenfor livmoren. Dette gir blødning i buken under menstruasjon, som gir en kronisk betennelse og bidrar til barnløshet. Kirurgi er en annen mulig behandlingsmetode. Men hittil har det vært tvil om hvilken effekt kirurgi har for barnløse kvinner.

Opøien og medarbeidere har i en sine studier vist at en kombinasjon av prøverørsbehandling og kirurgi kan være svært gunstig. Hvis endometriosen i bukhinnen blir operert bort før prøverørsbehandling, så blir flere kvinner gravide. Dette er også ny kunnskap, noe som har medført at de europeiske retningslinjene (ESHRE) nå er endret på dette feltet.

Dette kommer fram i avhandlingen ”Endometriosis. Its effect on women undergoing in vitro fertilization treatment”. Et av funnene er publisert i det anerkjente tidsskriftet Fertility and Sterility. Artikkelen ble rangert som en av de viktigste i verden innen fagfeltet det siste året.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 27. jan. 2014 14:57