Prøveforelesning: Hans Kristian Opøien - Reproduksjonsmedisin

Cand.med. Hans Kristian Opøien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Klinisk nytte av måling av Anti-Müllersk Hormon.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 27. jan. 2014 14:47 - Sist endret 27. jan. 2014 14:58