Disputas: Daniel Sachse - Klinisk biokjemi og fysiologi

M.Sc. Daniel Sachse ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The metabolic profile at the crossroads of pregnancy and infancy.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Tone Frost Bathen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.

2. opponent: Professor Allan Vaag, Endokrinologisk afdeling, Rigshospitalet, København, Danmark.

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Tore Julsrud Berg, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Leder av disputas

Professor Bjørn S. Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

 

Hovedveileder

Professor Jens Petter Berg, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Mor og barns urinprøver forteller om utvikling og helse

Doktorgradsstipendiat Daniel Sachse har undersøkt hva urinprøver kan fortelle om utviklingen og helsen hos gravide kvinner og premature barn.

Svangerskap, fødsel og de første leveukene har stor betydning for både mor og barn. Vi vet at komplikasjoner som svangerskapsdiabetes kan ha konsekvenser for begge for resten av livet, og at barnets oppvekst og helse senere i livet lider dersom det er underernært før eller etter fødselen.

Daniel Sachse og hans medarbeidere har samlet inn mange hundre urinprøver i en studie av gravide kvinner fra Groruddalen og i en annen studie av ulike ernæringsregimer av for tidlig fødte barn. Prøvene ble analysert vha. metabolomikk som gir en bred oversikt over urinens innhold av småmolekylære stoffer som deltar i kroppens stoffskifte. Metoden begrenser seg ikke til en utgangshypotese og har som mål å identifisere stoffer eller kombinasjoner av stoffer – såkalte metabolske fingeravtrykk – som er forbundet med sykdommer og tilstander.

Forskerne har funnet at urinens sammensetning gjenspeiler de store metabolske endringene mor og barn opplever i denne perioden, og at bl.a. en aminosyre, glysin, kan ha stor betydning for ammingen, og for barnets vekst. Samtidig fant de få tegn for at svangerskapsdiabetes hos moren eller en intensivert ernæring av de premature barna ga store endringer i urinprofilen av metabolitter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 14. feb. 2014 14:36 - Sist endret 26. feb. 2014 13:55