Prøveforelesning: Daniel Sachse - Klinisk biokjemi og fysiologi

M.Sc. Daniel Sachse ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Omics technologies in diabetes research.

Disputas

Se disputas

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 14. feb. 2014 14:27 - Sist endret 13. mars 2019 12:48