Disputas: Cecilie Jonsgar Sandberg - Stamceller

Cand.scient. Cecilie Jonsgar Sandberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A Study of Stem Cells from Gliomas and Adult Human Brains – support for a clinical role of glioma stem cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Mikael Svensson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. opponent: Professor Lou Brundin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ellen Jørum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Iver Arne Langmoen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forsker Cecilie Jonsgar Sandberg har identifisert 30 gener som kjennetegner kreft-stamceller, en spesielt farlig type kreftceller.  Pasienter med hjernesvulst som har har høy aktivitet av disse genene i svulsten, lever betydelig kortere enn pasienter med lav aktivitet av de spesifikke genene. En metode utviklet for å vaksinere mot slike kreft-stamceller er under utprøvning. Det er foreløpig for tidlig å si med sikkerhet hvor god effekt den har,  men resultatene så langt viser  at det tar lengre tid før hjernesvulsten kommer tilbake.

Studiene som ligger til grunn for funnene er gjort på en spesielt farlig  type hjernesvulst (glioblastom).  Pasienter med  denne alvorlige hjernesvulst-typen lever i gjennomsnitt  bare ett år etter at de har fått diagnosen selv om de behandles med både kirurgi, stråling og cellegift.  Mens de fleste  kreftcellene dør ved behandling med stråling og cellegift, kan kreft-stamceller derimot fortsette å dele seg slik at en ny hjernesvulst dannes. Det er derfor behov for å utvikle en ny type behandling som er spesielt rettet mot kreft-stamceller.

I avhandlingen  A Study of Stem Cells from Gliomas and Adult Human Brains – support for a clinical role of glioma stem cells har Cecilie Jonsgar Sandberg og hennes medarbeidere vist at man ved å sammenligne kreft-stamceller med normale hjerne-stamceller kan finne egenskaper ved kreft-stamcellene som kan benyttes i utviklingen ny behandling. Ved å studere hvilke gener som er aktive i  kreft-stamceller, men ikke i normale stamceller,  har de blant annet funnet 30 gener som kjennetegner kreft-stamceller.  For å lage en vaksine rettet mot kreftstamceller dyrker de pasientens egne kreft-stamceller i laboratoriet og henter ut mRNA, den delen av cellene som representerer aktive gener.  mRNA tvinges deretter inn i immunforsvars-celler hentet fra pasientens blod. Når disse cellene gis som vaksine til pasienten får immunforsvaret hjelp til å kjenne igjen kreft-stamcellene som uønskede.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 3. mars 2014 08:35 - Sist endret 7. mars 2014 13:31