Prøveforelesning: Cecilie Jonsgar Sandberg

Cand.scient. Cecilie Jonsgar Sandberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glioblastom stam-celler: fra basale aspekter til mulige tumor behandlingsstrategier.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 3. mars 2014 08:35 - Sist endret 13. mars 2019 13:25