Disputas: Elina Iordanova Schistad - Fysikalsk medisin og rehabilitering

MD Elina Iordanova Schistad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prognostic factors for recovery in radicular pain caused by lumbar disc herniation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Eva Kosek, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor Eira Viikari-Juntura, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hanne Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Erik Bautz-Holter, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johannes Gjerstad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mange isjiaspasienter opplever betydelige smerter i lang tid etter en mellomvirvelskiveprolaps. Dette kan være relatert til mekanisk påvirkning av nerverøttene, men kan også være forårsaket av betennelsesfremmende stoffer frisatt fra bruskcellene i mellomvirvelskiven. I sin avhandling “Prognostic factors for recovery in radicular pain caused by lumbar disc herniation” dokumenterer lege og forsker Elina I. Schistad betydning av betennelsesfremmende, radiologiske og genetiske faktorer for sykdomsforløp hos isjiaspasienter. Arbeidet viser at høye nivåer av det betennelsesfremmende proteinet IL-6 i serum klart er assosiert med redusert funksjon ved ett års oppfølging. Dataene viser også at genetisk predisposisjon relatert til øket frisetting av det betennelsesfremmende proteinet IL-1α (IL-1α C>T rs1800587), eller såkalte Modic type I forandringer observert radiologisk, kan være assosiert med graden av smerte. Til slutt i avhandlingen fremlegges det funn som belyser hvordan genetisk variabilitet i genet som koder for opioid reseptorene i hjernen (OPRM1 A118G rs1799971) kan fremme utvikling av smerter hos den kvinnelige delen av denne pasientgruppen. Elina I. Schistad og medarbeidere konkluderer med at både betennelsesfremmende, radiologiske og genetiske faktorer kan predikere sykdomsforløpet det første året etter skiveprolaps.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 10. sep. 2014 10:00 - Sist endret 18. sep. 2014 08:28