Prøveforelesning: Elina Iordanova Schistad

MD Elina Iordanova Schistad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical assessment of a patient with lumbar radicular pain - the classical basis and new perspectives.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 10. sep. 2014 10:00 - Sist endret 13. mars 2019 12:11