Disputas: Eva Margrethe Schumacher - Barnenevrologi

Cand.med. Eva Margrethe Schumacher ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Early long-term multichannel EEG recording of the very premature infant:Insights into the brain activity the first three days of life and its usefulness as a predictor of neurodevelopmental outcome.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Lena Hellström-Westas, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige
2. opponent: Professor Trond Markestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, Norge
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Thor Willy Ruud Hansen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Drude Merete Fugelseth, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Tom Stiris, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Ny metode for overvåking av for tidlig fødte barn

Overlege og forsker Eva Margrethe Schumacher har funnet en metode for tidlig å kunne forutsi om et barn født ekstremt prematur (mer enn 3 måneder for tidlig) har sjanse til utvikle seg normalt. Hos barn født før 28. svangerskapsuke er det kjent at opptil 50 % får nevrologiske følgetilstander grunnet hjernens umodenhet ved fødsel. Hos mange kommer ikke problemene frem før etter flere år. Mulighet for tidlig forutsigelse av barnets utvikling er viktig for å skape ro og trygghet rundt barnet og foreldrene og for å komme i gang med nødvendige hjelpetiltak så tidlig som mulig.

I sin avhandling Early long-term multichannel EEG recording of the very premature infant:Insights into the brain activity the first three days of life and its usefulness as a predictor of neurodevelopmental outcome har Eva Margrethe Schumacher og hennes medarbeidere vist at langtidsovervåking av hjernens elektriske aktivitet (EEG) hos for tidlig fødte barn, lar seg gjennomføre raskt etter fødsel og at dette kan gi meget nyttig informasjon om den videre utvikling spesielt hos de yngste og mest umodne barna.  Hjerneaktiviteten hos i alt 48 premature barn født før 31. svangerskapsuke på Ullevål, Oslo universitetssykehus, er langtidsovervåket de 3 første levedøgn. Hos 41 av disse er den nevrologiske utviklingen fulgt til 2 års alder. Blant de ekstremt premature, 22 i alt, fant man god overensstemmelse mellom hjerneaktiviteten de 3 første levedøgn og utviklingsnivået ved 2 års alder. Metoden gir mulighet for på et tidlig tidspunkt å forutsi noe om den videre utvikling hos ekstremt premature barn og spesielt hvilke av disse barna som med stor sannsynlighet vil komme til å utvikle seg normalt.  
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 28. jan. 2014 13:50 - Sist endret 28. jan. 2014 13:54