Disputas: Ingvild Menes Sørensen - Epidemiologi

Cand. Med. Ingvild Menes Sørensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) : Biomarkers for intrauterine environment and risk of childhood type 1 diabetes.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Mikael Knip, Institute of Clinical Medicine, Helsinki University Central Hospital, Finland
  2. opponent: Chief Physician Elisabeth Qvigstad, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Norway
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Jens Petter Berg, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Geir Joner, Kvinne og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Type 1 diabetes er en sykdom hvor man vet det foreligger en viss genetisk disposisjon, men som ikke er tilstrekkelig alene til å få sykdom. Man antar at en eller flere miljøfaktorer har betydning for om de disponerte blir syke eller ikke. Lave nivåer av vitamin D hos moren i svangerskapet kan være en risikofaktor for utvikling av type 1 diabetes i barnealder.  Barnelege og forsker Ingvild Menes Sørensen har målt vitamin D status og omega-3 fettsyrer i blodet hos gravide og funnet at det er en sammenheng mellom lavere nivå av vitamin D under svangerskapet og risiko for utvikling av type 1 diabetes før fylte 15 år hos barnet. Mødre til barn som har fått type 1 diabetes har også hatt noe lavere nivå av vitamin D-bindeprotein i løpet av svangerskapet. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom omega-3 fettsyrer i blodet til den gravide og risiko for type 1 diabetes i barnealder. I doktorgradsarbeidet ble det benyttet blodprøver fra en befolkningsbasert studie av gravide i Norge. Dette materialet er koblet sammen med Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes slik at man kunne identifisere mødre til barn som senere utviklet type 1 diabetes. Som kontroller i studien ble det brukt gravide i samme materiale, med barn som ikke utviklet type 1 diabetes. Type 1 diabetes er en  autoimmun sykdom der de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen ødelegges av kroppens eget immunforsvar slik at det oppstår insulinmangel. Målet med dette prosjektet var å identifisere faktorer som gjennom å påvirke immunsystemet kan endre risikoen for utvikling av type 1 diabetes. Gjennom forskning på årsaker til at type 1 diabetes oppstår håper man å kunne forebygge sykdommen på lang sikt ved å sette inn tiltak mot disponerte individer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 13. jan. 2014 10:02 - Sist endret 13. jan. 2014 10:08