Prøveforelesning: Ingvild Menes Sørensen

Cand.med. Ingvild Menes Sørensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Type 1 diabetes in children and adolescents - etiology and prevention?

Disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon Silje Stenersen

Publisert 13. jan. 2014 10:03 - Sist endret 13. mars 2019 12:45