Disputas: Kari Anne Sveen - Endokrinologi, kardiologi

Cand.med. Kari Anne Sveen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Long-term vascular and neurological complications in type 1 diabetes-clinical aspects and biological markers.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Peter Rossing, Steno Diabetes Center, København, Danmark

2. opponent: Professor Marit Rokne Bjørgaas, St. Olavs Hospital, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lars Gullestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trine Bjøro, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kristian F. Hanssen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Senkomplikasjoner særlig fra øyne, nyrer, nerver og hjertekar er den store trusselen ved diabetes. I avhandlingen « Long term vascular and neurological complications in type 1 diabetes-clinical aspects and biological markers» har lege Kari Anne Sveen og medarbeidere sett på langtidseffekten av høyt blodsukker på utviklingen av hjerte-kar og nevrologiske senkomplikasjoner hos en gruppe personer med type 1 diabetes med gjennomsnittlig 40 års varighet i en tid hvor intensiv insulinbehandling har vært innført. Vi har vært spesielt interessert i å se om avansert protein glykering (kobling mellom sukker og eggehvitestoff) er assosiert med disse senkomplikasjonene.

En mindre gruppe personer med type 1 diabetes har vært fulgt gjennom 27 år i « Oslo studien». Disse deltakerne gjennomgikk kliniske undersøkelser, inkludert hjerte-kar-og nevrologiske spesialundersøkelser, samt blodprøvetaking.

Sveen og medarbeidere fant at tidlig stivhet av blodårene så ut til å bidra i utviklingen av akselerert åreforkalkning hos denne pasientgruppen. Det var en sterk assosiasjon mellom avanserte glykerte proteiner i hud og blod og stivhet i blodårer og hjerte. De perifere nervene er av to typer: Tykke og tynne. De er begge påvirket ved langvarig diabetes. Det har tidligere vært vanskelig å undersøke de tynne nervefibrene tilstrekkelig. I dette arbeidet har forfatterne samarbeidet med nevrologiske avdelinger i Oslo og Tromsø om nøyaktig kartlegging av nervefibrene. Vi fant at hele 80 % av personene med type 1 diabetes hadde skader på tynne nervefibre i beina etter 40 års varighet av sykdommen, og at disse skadene var mer utbredt enn skader på de tykke nervefibrene, selv om opptil 60 % også hadde skader på de tykke nervefibrene etter så mange år med type 1 diabetes. Vi så at personer med høyt blodsukker over mange år hadde mer utbredte nevrologiske senkomplikasjonene enn personer med lavere blodsukker. Økt proteinglykering var spesielt assosiert med skade av de tynne nervefibrene hos disse pasientene med langvarig type 1 diabetes.

 Denne studien viser at intensivert blodsukkerkontroll og god oppfølging over mange år hos personer med type 1 diabetes reduserer utviklingen av hjerte-kar-og nevrologiske senkomplikasjoner. Studien gir også støtte til at avansert glykering er en viktig faktor i utviklingen av disse senkomplikasjonene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 20. mai 2014 12:28 - Sist endret 20. mai 2014 13:06