Prøveforelesning: Kari Anne Sveen

Cand.med. Kari Anne Sveen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diabetisk kardiomyopati: Forekomst, patogenese, diagnostikk og behandling.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 20. mai 2014 12:28 - Sist endret 13. mars 2019 12:31