Disputas: Weiwei Wu - Immunologi

Cand. med. Weiwei Wu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Microsphere affinity proteomics: high-throughput analysis of cellular proteome.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent : Dr. Andrew Bradbury, Biosciences Division, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA.
  • 2. opponent : Professor Einar K. Kristoffersen, Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin. Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Åslaug Helland, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Frode Lars Jahnsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Fridtjof Lund-Johansen, Immunologisk institutt, Rikshospitalet, Oslo.

Sammendrag

Proteiner utgjør byggesteinene i cellene våre, og de styrer sentrale prosesser som celledeling og celledød. Måling av proteiner er sentralt for å forstå sykdomsmekanismer og forbedre behandling av sykdommer som f.eks. kreft. Målet med dette doktorgradsarbeidet var å utvikle ny teknologi for studere disse viktige molekylene. Tradisjonelle metoder er basert på bruk av antistoffer. De er enkle og raske, men som regel begrenset til å måle ett protein av gangen.

I løpet av de siste ti til femten årene har man fått masse spektrometere (MS) som kan måle flere tusen proteiner samtidig. Imidlertid er MS svært dyrt og teknisk vanskelig. I dette arbeidet har man utviklet teknologi der flere tusen antistoffer brukes samtidig. Denne teknologien er enkel å bruke og er mer enn hundre ganger raskere enn MS. Teknologi som gjør det mulig å bruke flere tusen antistoffer samtidig åpner et vell av nye muligheter i bio-medisinsk forskning. Idag er den store variasjonen i kvaliteten på antistoffer som brukes et stort problem.

Nå er det mulig å teste ut flere tusen parallelt og rakst identifisere de beste. Metoden ble også brukt til å vise at proteiner i cellekjerner holdes på plass av ionebindinger og ikke en membran som man har trodd tidligere. Dette ga muligheten til å utvikle en ny og forbedret teknikk for å rense proteiner fra ulike deler av cellene.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Høiland Stenersen

Publisert 20. mai 2014 10:42 - Sist endret 23. mai 2014 09:39