Prøveforelesning: Weiwei Wu

Cand. med. Weiwei Wu ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and cons of different high throughput analyses of proteins.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Høiland Stenersen
 

Publisert 20. mai 2014 10:21 - Sist endret 13. mars 2019 13:17