Disputas: Vibeke Marie Almaas - Medisin

Cand.med. Vibeke Marie Almaas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Pathophysiology and clinical management.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Christian Hassager, Kardiologisk avdeling, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Overlege Mai Tone Lønnebakken, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kirsten Krohg-Sørensen, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sverre Erik Kjeldsen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus, overlege Jan Peder Amlie (†), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo/Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Professor, overlege Svend Aakhus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim/Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

 

Sammendrag

Lege Vibeke M. Almaas har funnet at en type arrdannelse i hjertemuskelen , interstitiell fibrose, hos pasienter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM), er forbundet med alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og at man ved hjelp av en nyere hjerteultralyd-undersøkelse kan identifisere pasienter med økt risiko. Sammen med Skandinaviske kollegaer har Vibeke M. Almaas vist at PTSMA er en trygg og effektiv behandling av obstruktive HCM-pasienter.

I perioden 2001-2009 ble over hundre HCM-pasienter henvist til Oslo Universitetssykehus, Kardiologisk avdeling Rikshospitalet med tanke på PTSMA; en kateterbasert metode der man påfører et hjerteinfarkt i den fortykkede hjerteskilleveggen, eller myektomi; en hjerteoperasjon der den fortykkede delen av hjerteskilleveggen fjernes. Obstruktive HCM-pasienter har fortykket hjerteskillevegg som hindrer blodet i å strømme fritt ut i hovedpulsåren. Disse pasientene kan tilbys PTSMA eller myektomi. Et behandlingsteam med erfaring innen HCM vurderte om forholdene lå til rette for PTSMA eller om det var behov for kirurgisk korreksjon og myektomi. Før og etter PTSMA/myektomi ble pasientene blant annet undersøkt med 48-timers hjerterytmeregistrering, hjerteultralyd og magnetisk resonans (MR) av hjertet. Hjertemuskelvevet som ble fjernet ved myektomi, ble undersøkt mikroskopisk. PTSMA-behandlede pasienter ble inkludert i en skandinavisk database hvor det ble registrert langtidsoppfølging etter PTSMA.

I sin avhandling Obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Pathophysiology and clinical management. har Vibeke M. Almaas og hennes medarbeidere vist at den kateterbaserte metoden PTSMA trygt kan utføres på centre med erfarne invasive kardiologer og at interstitiell fibrose, arrdannelse assosiert med alvorlig rytmeforstyrrelse, ikke så lett sees på MR- undersøkelse av hjertet, men at arrdannelsen fører til redusert funksjon av hjertemuskelen som kan identifiseres ved en rask og enkel hjerteultralyd-metode.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 16. okt. 2015 10:36 - Sist endret 16. okt. 2015 14:02