Prøveforelesning: Vibeke Marie Almaas

Cand.med. Vibeke Marie Almaas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Venstre ventrikkel hypertrofi; definisjon, diagnostikk og prognostisk betydning.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 16. okt. 2015 10:33 - Sist endret 16. okt. 2015 10:37