Disputas: Hilde Apold - Ortopedi/epidemiologi

Cand.med. Hilde Apold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Modifiable Risk Factors for Severe Osteoarthritis in the Hip and Knee.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Stefan Lohmander, Lunds universitet, Lund, Sverige
  2. opponent: Afdelingslæge Alma Bečić Pedersen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Olav Reikerås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tore K. Kvien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsoverlege Gunnar Birkeland Flugsrud, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Lege og forsker Hilde Apold har påvist at høy vekt og vektøkning øker faren for å utvikle den kroniske leddsykdommen artrose i hofte og knær. Faren for å utvikle artrose i kneleddet er ekstra stor dersom personer med høy kroppsvekt har tungt fysisk arbeid.

Artrose er en vanlig tilstand som fører til smerter, redusert fysisk funksjon og dermed redusert livskvalitet. I dag er det ingen medisiner som kan kurere eller forsinke utviklingen av sykdommen.  I de mest uttalte tilfellene er alternativet å operere inn kunstige ledd. I Norge settes det hvert år inn i underkant av 5000 proteser for alvorlig artrose i kneledd, og mer enn 7000 proteser for alvorlig artrose i hofteledd.  Kunnskap om risikofaktorer for artrose er viktig for å kunne hindre at sykdommen oppstår, og for å bremse utviklingen av artrose når knær - og hofteledd rammes.

I avhandlingen «Modifiable Risk Factors for Severe Osteoarthritis in the Hip and Knee» har Hilde Apold og medarbeidere koblet informasjon fra norske helseundersøkelser med det norske leddproteseregisteret og kartlagt risikoen for å utvikle alvorlig artrose i hofte og kne hos mer enn 250 000 nordmenn. Undersøkelsen viser at vektøkning hos yngre personer fører til ekstra stor fare for alvorlig artrose.  Risikoen er mindre hos dem som øker vekten etter fylte 30 år. Hos eldre mennesker gir ikke vektøkning økt risiko for å utvikle artrose.  Det er derfor ekstra viktig å unngå å øke vekten i ung alder.

Undersøkelsen viser og at tungt fysisk arbeid øker risikoen for alvorlig artrose i kneet, og at høy vekt kombinert med tungt fysisk arbeid er spesielt skadelig for kneleddet. Man fant ingen tilsvarende sammenheng mellom fysisk aktivitet på fritiden og fare for å utvikle alvorlig artrose.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 13. feb. 2015 08:23