Prøveforelesning: Hilde Apold

Cand.med. Hilde Apold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Complications following total hip and knee arthroplasty.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 13. feb. 2015 08:24 - Sist endret 13. mars 2019 12:18