Disputas: Pål Berg-Hansen - Nevrologi

Cand.med. Pål Berg-Hansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Clinical and epidemiological studies of immigrants with multiple sclerosis in Norway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Helen Tremlett, University of British Columbia, Vancouver, Canada
  2. opponent: Professor Elisabeth Farbu, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Eirik Helseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trygve Holmøy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Elisabeth Gulowsen Celius, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

MS vanligst i Norge

Multippel sklerose (MS) er en av de viktigste årsakene til uførhet hos unge voksne. Norge er blant landene i verden med høyest forekomst av sykdommen. MS er sjeldnere i land utenfor Europa, Nord-Amerika og Australia, men ved utvandring til et høy-risiko-område som Norge kan også risikoen for MS endres.

MS er en kronisk nervesykdom hvor kroppens eget immunsystem angriper hjerne og ryggmarg, og som fører til betydelig funksjonstap hos dem som rammes. Årsakene er komplekse, men man vet at en uheldig kombinasjon av vanlige genvarianter og visse  faktorer i miljøet  bidrar til å forårsake sykdommen. De viktigste miljøfaktorene som er identifisert til nå er gjennomgått mononukleose ("kyssesyken"), røyking, mangel på D-vitamin, lite sollys  og overvekt.

I avhandlingen Clinical and epidemiological studies of immigrants with multiple sclerosis in Norway har nevrolog Pål Berg-Hansen og medarbeidere utført den første landsdekkende undersøkelsen av MS-forekomst i Norge. Dette er gjort ved å kople informasjon fra flere regionale og nasjonale helseregistre. De sammenliknet også sykdomsforløpet hos innvandrere fra ikke-vestlige land med etniske nordmenn og vestlige innvandrere, og så på forekomsten av MS blant de største innvandrer­gruppene i Norge.

Studien viser at mer enn 10,000 mennesker lever med MS i Norge i dag (2 av 1000 innbyggere), og at sykdommen er like vanlig nord og sør i landet. MS er sjeldnere blant de fleste innvandrergruppene, men er uventet høy blant innvandrere fra Iran og andre generasjon pakistanere. Ikke-vestlige innvandrere rammes hardere når de først blir syke. Funnene tyder på at det pågår et komplekst samspill mellom ulike gener og miljøfaktorer i Norge som avgjør både risiko for MS og som også påvirker sykdomsforløpet hos dem som rammes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 17. apr. 2015 10:00 - Sist endret 17. apr. 2015 11:28