Prøveforelesning: Pål Berg-Hansen

Cand.med. Pål Berg-Hansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Update on vitamin-D and multiple sclerosis.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 17. apr. 2015 10:00 - Sist endret 13. mars 2019 13:07