Disputas: Gerd Cecilie Dobloug - Revmatologi

Cand.med. Gerd Cecilie Dobloug ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical epidemiology of the Idiopathic Inflammatory Myopathies. A population-based study from South-east Norway

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ingrid Lundberg, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Solna, Sverige
  • 2. opponent: Professor Jiri Vencovsky, Institute of Rheumatology, Charles University, Praha, Tsjekkia
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Till Uhlig, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Dag Erik Undlien, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Hovedveileder

Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Lege og forsker Cecilie Dobloug, viser at pasienter med Dermatomyositt, sammenlignet med friske, har doblet kreft-risiko og tre ganger økt dødelighet. I sin studie, som er den første befolkningsbaserte studien av myositter i Europa, finner hun også at forekomsten av Inklusjonslegememyositt i Norge er syv ganger høyere enn tidligere antatt. Funnene i avhandlingen gir ny og oppdatert kunnskap om myositter og forsterker inntrykket av at denne gruppen sykdommer, selv med nye behandlingsmuligheter, medfører høy grad av sykelighet og økt dødelighet.

Det er tre typer myositter; Dermatomyositt (DM), Polymyositt (PM) og inklusjonslegeme myositt. Alle tre er kroniske sykdommer som over tid ødelegger skjelettmuskulaturen, særlig i skuldre og hofter, og gir alvorlig muskelsvakhet. DM og PM rammer også hjerte og lunger, ikke sjelden med livstruende konsekvenser. Årsaken til sykdommene er ukjent, men en tror at DM og PM trigges av miljømessige faktorer i genetisk predisponerte individer.

I sin avhandling; Clinical epidemiology of the Idiopathic Inflammatory Myopathies; A population-based study from South-east Norway, har Cecilie Dobloug og hennes medarbeidere utført en omfattende data-innsamling fra alle sykehus i Sør-Øst Norge over en 10 års periode. Studiene som inngår i avhandlingen viser hvor mange pasienter i Sør-Øst Norge som har fått påvist myositt i tidsrommet 2003-2012 og gir en detaljert oversikt over pasientenes kliniske kjennetegn, laboratorieprøver, røntgenfunn, kreftforekomst og dødelighet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 13. mai 2015 14:33 - Sist endret 19. mai 2015 15:02