Prøveforelesning: Gerd Cecilie Dobloug

Cand.med. Gerd Cecilie Dobloug ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do autoantibodies help us in diagnosing and treating myositis?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 13. mai 2015 14:22 - Sist endret 13. mars 2019 13:10