Disputas: Ahmed Elsais - Nevrologi

Cand.med. Ahmed Elsais ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Examination of fatigue and mapping of the predisposing HLA-loci in Myasthenia gravis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Åse Mygland, Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Consultant Neurologist Ellen Merete Hagen, Autonomic Unit National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, UK
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Terje Andreas Osnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Berit Flatø, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Emilia Kerty, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Overlege og forsker Ahmed Elsais har i avhandlingen “Examination of fatigue and mapping of the predisposing HLA- loci in Myasthenia gravis” undersøkt kliniske og genetiske forhold vedrørende sykdommen myasthenia gravis.

Myastenia gravis (MG) er en antistoff-mediert autoimmun sykdom som rammer signaloverføring til muskulaturen og gir opphav til muskulær tretthet. Utmattelse (fatigue) er et hyppig symptom blant MG pasienter og ble tidligere ansett som tegn på muskelsvakhet.

I denne avhandlingen ble følelsen av fatigue, studert hos 82 MG pasienter som etter vellykket behandling hadde ingen eller meget mild muskelsvakhet. Fatigue var hyppig blant MG pasienter og graden av fatigue var knyttet til autonome forstyrrelser som søvnvansker og temperatur regulering. MG-pasienter med fatigue var hemmet både fysisk og sosialt. Fatigue-pregede pasienter uten MG-symptomer hadde luftveisobstruksjon. Denne var mest uttalt hos pasienter som ble behandlet med såkalt acetylkolinesterase-hemmer. Fatigue-pregede pasienter hadde også høyere hvilepuls enn friske kontrollpersoner.

Årsaken til MG er sammensatt, og de genetiske risikofaktorene for sykdommen er ikke fult kartlagt. Vi genotypet derfor HLA-A, -B, -C og -DRB1 blant 369 etnisk-norske MG pasienter og 651 friske kontroller. Vi fant at DRB1*15:01 allelet er den sterkeste genetiske risiko-faktoren for sent-dubuterende MG, og at HLA-DRB1* 13:01 var beskyttende både for tidlig- og sent-debuterende MG. Vi fant at HLA-B*08 er den sterkeste risiko faktoren for tidlig-debuternde MG

Avhandlingens konklusjoner er:

  • Fatigue er et hyppig symptom blant MG-pasienter, også blant de velregulerte, og henger sammen med autonome forstyrrelse.
  • Fatigue er hemmende både fysisk og sosialt og bør tas hensyn til i behandlingen.
  • Visse HLA-genvarianter disponerer for sen- og tidlig debuterende MG, mens andre beskytter mot utvikling av sykdommen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 2. mars 2015 08:16 - Sist endret 9. mars 2015 12:55