Prøveforelesning: Ahmed Elsais

Cand.med. Ahmed Elsais ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Thymektomi ved myasthenia gravis – kunnskapsgrunnlaget og pasientmedvirkning.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 2. mars 2015 08:16 - Sist endret 13. mars 2019 12:22