Disputas: Espen Svendsen Gjevestad - Sykelig overvekt

Cand.scient. Espen Svendsen Gjevestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Comparative effects of lifestyle intervention, low calorie diet and bariatric surgery on weight loss and  arterial stiffness. Non-randomized clinical trials including treatment seeking morbidly obese patients.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Peter M. Nilsson, IKVM - Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, Høgskolen i Telemark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Gudmund Nordby, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje Rolf Pedersen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jøran Hjelmesæth, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Sammendrag

Idrettspedagog og forsker Espen Gjevestad har i sitt doktorgradsarbeid vist at intensiv livsstilsbehandling gir en større reduksjon av kroppsvekt og bedring av livskvalitet sammenlignet med en moderat livsstilsbehandling hos sykelig overvektige pasienter. Videre viser Gjevestad og medarbeidere at hovedpulsåren ble mykere etter bare 7 uker med energireduksjon, sunne kostvaner og økt fysisk trening, men disse endringene var forbigående og gikk tilbake til utgangspunktet etter 1 år.

I avhandlingens første del sammenlignet Gjevestad og medarbeidere effektiviteten av to eksisterende konservative behandlingsopplegg for sykelig overvektige. Dagbasert intensiv livsstilsbehandling med energibegrensing og fysisk trening ga en større reduksjon av kroppsvekt og bedret helserelatert livskvalitet sammenlignet med en mindre intensiv livsstilsbehandling.

I avhandlingens andre del sammenlignes effekten av en lavkaloridiett og intensiv livsstilsbehandling på stivheten i hovedpulsåren hos sykelig overvektige. Til tross for en større vektreduksjon i lavkalorigruppen var hovedpulsåren uendret etter 7 uker, men den ble betydelig mykere i livsstilsgruppen.

Avhandlingens tredje del sammenlignet effekten på stivhet i hovedpulsåren etter intensiv livsstilsbehandling og lavkaloridiett etterfulgt av fedmereduserende kirurgi. Den positive effekten på stivheten i hovedpulsåren som ble observert etter 7 uker med intensiv livsstilsbehandling viste seg å være forbigående etter 1 år. Til tross for betydelig vektreduksjon etter både intensiv livsstilsbehandling og lavkaloridiett etterfulgt av fedmereduserende kirurgi, var stivheten i hovedpulsåren i begge grupper uendret sammenliknet med før behandling. Det kan derimot tenkes at oppfølgingstiden ikke er lang nok til å avdekke strukturelle endringer i hovedpulsåren etter fedmereduserende kirurgi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 25. mars 2015 14:09 - Sist endret 26. mars 2015 10:53