Prøveforelesning: Espen Svendsen Gjevestad

Cand.scient. Espen Svendsen Gjevestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fit and fat? Obesity in perspective - the pros and cons of weight reduction

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 25. mars 2015 14:14 - Sist endret 8. feb. 2022 13:24