Disputas: Tobias Erik Herrscher - Kardiologi

Cand.med. Tobias Erik Herrscher ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sleep-Disordered Breathing in Heart Failure Patients and its Impact on Cardiovascular Risk.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jan Hedner, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg, Sverige
  2. opponent: Overlege Cecilie Risøe, Oslo universitetssykehus HF
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Karl-Otto Larsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Leiv Arne Rosseland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Harriet Akre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hjertesviktpasienter har høy forekomst av søvnapnoe.

Pasienter med søvnapnoe har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Dette er to av hovedkonklusjonene lege og forsker Tobias Erik Herrscher har funnet i sine studier.

Hjertesviktpasienter har høy dødelighet og sliter ofte med dårlig form. Fortsatt er det altfor få pasienter med hjertesvikt som undersøkes om det i tillegg kan foreligge søvnapnoe.

I sin avhandling Sleep-Disordered Breathing in Heart Failure Patients and its Impact on Cardiovascular Risk har Tobias Erik Herrscher og medarbeidere vist at opp til 80% av hjertesviktpasienter har søvnapnoe. Overvektige pasienter med BMI ≥ 30 kg/m² er spesielt utsatt.

Mange pasienter med søvnapnoe har ved diagnosetidspunktet høyt blodtrykk, forhøyet blodsukker og til og med forandringer i hjerte som de ikke er klar over.

Derfor er det viktig at alle pasienter med søvnapnoe utredes og behandles tidlig for hjerte-kar sykdommer for å minske risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 22. mai 2015 13:41 - Sist endret 22. mai 2015 14:05