Prøveforelesning: Tobias Erik Herrscher

Cand.med. Tobias Erik Herrscher ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Livsstilsendringer av betydning for pasienter med søvnapnoe.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 22. mai 2015 13:41 - Sist endret 13. mars 2019 13:04