Disputas: Andreas Midbøe Hoff - Kreftgenomikk

M.Sc. Andreas Midbøe Hoff ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Identification of novel fusion genes and transcript variants in cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Seniorforsker Kristian Almstrup, Klinik for Vækst og Reproduktion, København Universitetshospital, Rigshospitalet
  • 2. opponent: Seniorforsker Stian Knappskog, Klinisk institutt 2, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vessela Kristensen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Johanna Olweus, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Rolf Skotheim, Seksjon for molekylæronkologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

 

Sammendrag

Kreftbehandling gir ofte sterke bivirkninger fordi den ikke bare virker på kreftceller men også på friske celler. På samme måte er oppdagelse av kreft (diagnostisering) ved hjelp av f.eks. blodprøver ofte vanskelig fordi molekylene som måles og som indikerer kreft også finnes i friske celler eller i andre helsetilstander.

I en ny doktorgradsavhandling fra Oslo universitetssykehus-Radiumhospitalet har Andreas Hoff og kolleger sett etter molekyler som bare er tilstede i kreftceller og som potensielt kan benyttes til forbedret behandling og diagnostikk. De har benyttet moderne DNA/RNA sekvenseringteknologi i tillegg til avanserte dataanalyseprosedyrer, og noen av metodene er utviklet som en del av doktorgradsarbeidet.

Hoff har sammen med sine kolleger først og fremst lett blant RNA-molekyler (transkripter). Transkripter er genenes beskjedmolekyler, og en celles totale uttrykk av slike, også kjent som transkriptomet, reflekterer den enkelte cellens aktive arbeidsinstrukser. Settet med aktive arbeidsinstrukser er unikt for ulike celletyper, og er forskjellig i kreftceller sammenlignet med friske celler.

Hoff har studert både tarmkreft og testikkelkreft, to ganske forskjellige kreftformer, men som begge er ganske ubeskrevne med tanke på kreftspesifikke transkripter. Flere av de nye transkriptvariantene som ble funnet inneholder kode fra to adskilte gener i menneskets arvemateriale. Noen av disse fusjonsgenene, inkludert en fusjon mellom genene KLK8 og KLK7, samt en tidligere uoppdaget transkriptvariant av genet S100A2 er uttrykt i en høy andel av vev fra tykktarmskreft, men ikke i normalvev. Hoff har også oppdaget flere varianter som uttrykkes i en høy andel av testikkelkreft, men som ikke finnes i normalt testikkelvev eller vev fra andre organer. Flere av disse variantene viser assosiasjon med stamcelleegenskaper og kan si noe om biologien i testikkelkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 10. nov. 2015 11:09 - Sist endret 10. nov. 2015 14:43