Prøveforelesning: Andreas Midbøe Hoff

M.Sc. Andreas Midbøe Hoff ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of nucleosome and chromatin dynamics

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 10. nov. 2015 11:08 - Sist endret 10. nov. 2015 14:43