Disputas: Henriette Veiby Holm - Urologi

Cand.med. Henriette Veiby Holm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A study of postprostatectomy incontinence: Definitions, clinical measurements, and outcome of surgical treatment

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Avdelingssjef Christian Beisland, Avdeling for urologi, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 2. opponent: Overlege Lisbeth Nerstrøm Salling, Urologisk avdeling, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Cathrine Staff, Obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Alv A. Dahl, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

 

Sammendrag

Lege og forsker Henriette Veiby Holm har vist at mange menn plages med urinlekkasje etter operasjon for prostatakreft. Kirurgisk behandling av urinlekkasjen er en mulighet for stadig flere.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge med nesten 5000 nye tilfeller hvert år. Omtrent 1/3 blir behandlet med operasjon, såkalt radikal prostatektomi, og de fleste lever i mange år etter operasjonen. Urinlekkasje og ereksjonssvikt er vanlige bivirkninger.

I sin avhandling A study of postprostatectomy incontinence: Definitions, clinical measurements, and outcome of surgical treatment har Veiby Holm og hennes medarbeidere undersøkt forekomst, risikofaktorer, årsaksforhold samt effekten av operasjon for urinlekkasje etter radikal prostatektomi.

Etter radikal prostatektomi er forekomsten av urinlekkasje svært sprikende, avhengig av definisjon og undersøkelsesmetode. I en nasjonal oppfølgingsstudie med 735 pasienter hadde 73 % av pasientene urinlekkasje ett år etter kreftoperasjonen, 40 % brukte bleier og 18 % rapporterte at urinlekkasje var et problem. Urinlekkasje og ereksjonssvikt før kreftoperasjonen var de viktigste risikofaktorene for å utvikle alvorlig urinlekkasje etter kreftoperasjonen.

Grundige undersøkelser anbefales før kirurgisk behandling for å finne sikker årsak til urinlekkasjen. Svekket lukkemuskel kan behandles med å sette inn en kunstig lukkemuskel eller slynge. Etterspørselen etter slike operasjoner har økt dramatisk de siste ti årene, fra 3-4 årlig til flere enn 100 årlig i Norge. Alle pasientene med mest lekkasjeplager i vår oppfølgingsstudie hadde svekket lukkemuskel. I tillegg hadde 2/3 blæredysfunksjon, men det hadde ingen betydning for resultatet av lekkasjeoperasjonen.

De fleste pasientene operert for urinlekkasje var fornøyde og hadde tilsvarende livskvalitet som menn i befolkningen, selv om mange av dem fortsatt hadde en liten grad av lekkasje.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 13. mai 2015 14:11 - Sist endret 13. mai 2015 14:15