Prøveforelesning: Henriette Veiby Holm

Cand.med. Henriette Veiby Holm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modern treatment algorithms for metastatic prostate cancer

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 13. mai 2015 14:14 - Sist endret 13. mars 2019 12:53