Disputas: Ruixia Huang - Patologi

MD Ruixia Huang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): An ovarian cancer stem cell study: Regulation of cell stemness and the role of cancer stem cell-related markers in patient outcome.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Hongquan Zhang, School of Basic Medical Sciences, Peking University Health Science Center, Bejing, Kina.
  • 2. opponent: professor Leonor David, IPATIMUP and Medical Faculty, University of Porto, Porto, Portugal.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Torill Sauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Zhenhe Suo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Eggstokkreft er den formen for gynekologisk kreft som har størst dødelighet på verdensbasis. Den store dødeligheten ved eggstokkreft er sannsynligvis knyttet til høy forekomst av stam­cellelignende kreftceller. Disse cellene vokser raskt og sprer seg lett til omkringliggende vev hvor de kan gi opphav til dattersvulster. Det er derfor viktig å studere hvordan stamcelle­lignende kreftceller dannes og hvilke egenskaper disse cellene har som skiller dem fra andre kreftceller. Mitokondrielt DNA (mtDNA) gir opphav til flere proteiner som er viktige for energiproduksjonen i celler, og i denne avhandlingen blir det vist at eggstokkreftceller som mangler mtDNA, har stamcellelignende egenskaper.

Det blir også vist at behandlingsutfall ved eggstokkreft er relatert til forekomsten av stamcellemarkører i kreftvevet, særlig forekomsten av SHBG (sex hormone-binding globulin), CD117 (c-kit) og ALDH (aldehyde dehydrogenase). Denne avhandlingen gir ny informasjon om hvordan stamcellelignende kreftceller oppstår og hvilken betydning disse cellene har for respons på behandling og overlevelse ved eggstokkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 23. nov. 2015 08:07 - Sist endret 23. nov. 2015 08:07