Prøveforelesning: Ruixia Huang

MD Ruixia Huang ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cancer stem cell targeted therapies: Challenges and opportunities.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 23. nov. 2015 08:06 - Sist endret 23. nov. 2015 09:05