Disputas: Christopher Inchley - Pediatri

Cand.med. Christopher Inchley ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Immune regulation and RNA interference in the aetiology of Respiratory syncytial virus disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Louis Bont, Wilhelmina Children's Hospital, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Nederland.
  • 2. opponent: førsteamanuensis Henrik Døllner, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Drude M. Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Britt Nakstad, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Respiratorisk syncytial virus (RSV) forårsaker bronkiolitt og lungebetennelse hos spedbarn. Imidlertid får de fleste barn som smittes med RSV lett forkjølelse og hoste. Målet med dette prosjektet var i) å finne faktorer som kan disponere spedbarn for mer alvorlig sykdom ved RSV smitte, og ii) å finne microRNA som er aktive i immunresponsen til RSV.

Navlestrengsblod fra 2108 friske nyfødte var tilgjengelig for analyse av genutrykk. Vi undersøkte barn som senere var positive for RSV, og sammenlignet deres genutrykk med spedbarn som ikke hadde en positiv RSV test. IL7R, CCR7, TLR4 og Dicer var nedregulert i RSV positive spedbarn flere måneder før de ble smittet. Disse gener styrer genutrykk og immunaktivering og –kommunikasjon i immunsystemet.

Dicer produserer microRNA, som regulerer genutrykk. Vi analyserte microRNA nivåer i neseslimhinnen fra barn med aktiv RSV infeksjon og fra barn uten klinisk smitte. Tolv microRNA var opp- eller nedregulert ved RSV smitte, og mange av disse styrer det medfødte immunsystemet. Tre microRNA hadde forskjellig utrykk avhengig av sykdomsalvorlighet. To av disse er forbundet med makrofagfunksjon.

Våre resultater tyder på at nedregulering av immungener hos spedbarn før RSV smitte kan utsette immunresponsen ved smitte. Dette kan føre til høyere virus mengde i luftveiene, spredning av virus til nedre luftveier og økt betennelsesreaksjon når immunsystemet endelig kommer i gang. Vi har funnet et nytt sett microRNA som er av betydning for immunresponsen til RSV.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.
 

Publisert 12. mai 2015 13:50