Prøveforelesning: Christopher Inchley

Cand.med. Christopher Inchley ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between respiratory viral infection in childhood and the development of Asthma.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.
 

Publisert 12. mai 2015 13:11 - Sist endret 13. mars 2019 13:04