Disputas: Guro Reinholt Melum - Patologi

Cand.med. Guro Reinholt Melum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  “Mucosal dendritic cells in immune homeostasis and upper airway allergy”.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Philippe Gevaert, Department of Otorhinolaryngology, Gent University, Gent, Belgia.
  • 2. opponent: Dr. Cornelis van Drunen, Head ENT research laboratory, Academic Medical Center Amsterdam, Nederland.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis Michael Rory Daws, Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Førsteamanuensis Knut Lundin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Forsker Espen S. Bækkevold, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.
 

Sammendrag

Ny kunnskap om hvorfor vi blir allergiske

Forekomsten av lufveisallergier har økt kraftig de siste tiårene og rundt 25 % av befolkningen i den vestlige verden er rammet.

Allergi innebærer at kroppens eget forsvar mobiliserer kraftig overfor såkalte allergener. Vanligvis vil kroppens immunforsvar gjenkjenne og eliminere infeksiøse partikler og mikroorganismer, men samtidig tolerere ufarlige proteiner fra plantepollen og dyr. Hos allergiske individer er denne toleransen tilsynelatende brutt. Forståelsen av hvilke mekanismer som driver disse responsene er viktig for å finne angrepspunkt for behandling av allergi.

I sin avhandling ”Mucosal dendritic cells in immune homeostasis and upper airway allergy” har lege og forsker Guro Reinholt Melum og hennes medarbeidere studert mekanismer for forstyrret immunregulering ved pollenallergi. Arbeidet bidrar til å øke forståelsen for hvordan en type immunceller, såkalte dendrittiske celler (DCer) initierer og driver allergiske reaksjoner.

Avhandlingen viser at DCer stimuleres av cytokinet TSLP som overproduseres av epitelceller i luftveiene ved allergisk luftveisbetennelse, og at dette fører til aktivering av allergenspesifikke T celler som er sentrale for utvikling av den allergiske responsen. Avhandlingen har også kartlagt endringene av genuttrykk i DCer og T celler i neseslimhinnen hos allergiske pasienter før og etter eksponering for allergen. I studien er det også undersøkt hvordan DCer kan bidra til å opprettholde toleranse og likevekt i immunsystemet i luftveiene.

Denne forståelsen kan bidra til å utvikle mer spesifikke behandlingstilbud for pasienter med luftveisallergier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 5. mai 2015 10:37 - Sist endret 19. mai 2015 12:22