Prøveforelesning: Guro Reinholt Melum

Cand. med. Guro Reinholt Melum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: “The interplay between ILCs and DCs in allergic airway inflammation”.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 5. mai 2015 09:22 - Sist endret 13. mars 2019 12:39