Disputas: Silje Kjeka Namtvedt - Indremedisin

MD Silje Kjeka Namtvedt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Obstructive sleep apnea and indicies of cardiovascular function and injury in Norwegian community-dwelling adults: The Akershus Sleep Apnea Project.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Patrick J Strollo, Jr, Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA.
  • 2. opponent: Professor Eva Svanborg, Klinisk neurofysiologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet, Lindköping, Sverige.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Harriet Akre, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Torbjørn Omland, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Obstruktiv søvnapné påvirker hjerte-kar systemet negativt

Søvnsykdommen obstruktiv søvnapné er forbundet med redusert blodårefunksjon, økt tendens til hjerterytmeforstyrrelser og lavgradig hjerteskade.

Dette viser en befolkningsundersøkelse gjort av lege og forsker Silje Kjeka Namtvedt og hennes forskerkolleger ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Obstruktiv søvnapné er en søvnsykdom hvor luftveien klapper sammen og fører til midlertidig pustestopp. Dette gjentar seg flere ganger i løpet av natten og fører ofte til at pasienten blir trøtt på dagtid. Obstruktiv søvnapné rammer ca 1 av 5 voksne. Sykdommen forekommer ofte sammen med høyt blodtrykk og overvekt.

Studien viser at personer i befolkningen med obstruktiv søvnapné oftere har en mild form for hjerterytmeforstyrrelse enn personer uten sykdommen.  Blodårefunksjonen viste seg å være dårligere hos kvinner med obstruktiv søvnapné. Samme funn  ble ikke gjort for menn. I et mindre utvalg ble det også funnet at redusert blodårefunksjon hos de med obstruktiv søvnapné var redusert uavhengig av fedme.

Studien viser at obstruktiv søvnapné er forbundet med lavgradig  skade på hjertet, men at denne skaden sannynligvis kan skyldes økt opphopning av andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom i denne pasientgruppen.

Funnene i studien til Silje Kjeka Namtvedt tyder samlet sett på at obstruktiv søvnapné kan påvirke hjerte-kar systemet på en uheldig måte. Resultatene understreker betydningen av obstruktiv søvnapné og bør føre til økt oppmerksomhet omkring den ofte udiagnostiserte sykdommen.  Personer med obstruktiv søvnapné  av moderat til alvorlig grad bør rådes til å få undersøkt hjerte-kar funksjonen.  I Akershus Søvnapné Prosjekt ble over 500 menn og kvinner i alderen 30-65 år undersøkt for obstruktiv søvnapné i perioden 2006-2008. Det ble gjort en rekke undersøkelser innenfor ulike medisinske fagfelt. Resultatene presentert i denne avhandlingen er basert på undersøkelser av hjerterytme, hjertefunksjonen og blodårefunksjonen til deltakerne.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 13. feb. 2015 09:31 - Sist endret 13. feb. 2015 09:33