Prøveforelesning: Silje Kjeka Namtvedt

MD Silje Kjeka Namtvedt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oxygen desaturation. What is the implication in diagnosing obstructive sleep apnea syndrome?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 13. feb. 2015 09:32 - Sist endret 13. mars 2019 12:22