Disputas: Kirill Neumann - Lungemedisin

Cand.med. Kirill Neumann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Interventional Bronchoscopy in Treatment of Lung Cancer.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: førsteamanuensis Sverre Lehmann, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.
  • 2. opponent: Professor Jens Gottlieb, Klinik für Pneumologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Tyskland.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Lege og forsker Kirill Neumann har sett på effekter av minimal-invasive behandlingsmetoder for pasienter med lungekreft – såkalt Intervensjonsbronkoskopi. Det er en fellesbetegnelse for diverse teknikker man kan anvende gjennom bronkoskop i hovedluftrøret og de store luftveiene. Behandlingen omfatter metoder som svulstfjerning med laser eller elektroslyng, utblokking av luftveiene med stentinnleggelse m.m. Den gir en bedre luftstrøm og bedre slimdrenasje i lungene, som fører til lindring av tungpusthet og økning i arbeidskapasitet, samt at man får mindre hoste og lungeinfeksjoner.

Forskningen viser at dette er en trygg behandling med svært få komplikasjoner, som gir en umiddelbar og varig sypmtomlindring hos pasienter med lungekreft. Blant annet fikk man sett nærmere på en spesiell gruppe lungesvulster, som heter carcinoider. Det er en ondartet type svulst med mindre aggressiv oppførsel og man fant ut at i mange tilfeller kan disse helberedes helt ved hjelp av laser isteden for å gå gjennom et omfattende kirurgisk inngrep.

Det kan være utfordrende å tilstrebe tilstrekkelige mengder surstoff til lungene under prosedyren og en del av forskningen dreide seg derfor om diverse metoder for luftveishårndering under bronkoskopiske prosedyrer. Man fant ut at pasienter med store innsnevringer i luftveiene kan ofte ha flere utfordringer under behandlingen, men alt i alt var overlevelsen nokså lik for denne gruppen sammenliknet med andre pasienter med lungekreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 16. apr. 2015 08:39 - Sist endret 17. apr. 2015 10:11