Prøveforelesning: Kirill Neumann

Cand.med. Kirill Neumann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalised lung cancer diagnostics and treatment, - status 2015.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 16. apr. 2015 08:23 - Sist endret 13. mars 2019 11:21