Disputas: Sudan Prasad Neupane - Addiction Medicine and Psychoneuroimmunology

MBBS Sudan Prasad Neupane ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Neuroimmune factors related to depression in alcohol-use disorders: A cross-sectional study of Nepalese patients undergoing treatment for alcohol-use disorders.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Richard Oude Voshaar, Academic Centre of Psychiatry, Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, Nederland
  2. opponent: Førsteamanuensis Solveig Klæbo Reitan, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Erlend Mork, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Gunnar Aksel Bjune, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jørgen G. Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nevroimmunologiske forandringer ved samtidig depresjon og alkoholmisbrukslidelse

Lege og forsker Sudan Prasad Neupane har studert pasienter med alkoholrelaterte lidelser og samtidig depresjon. Han har funnet at pasienter med depresjon skiller seg fra dem uten depresjon med hensyn til immunologiske og nevrotrope faktorer. Depresjon var generelt knyttet til økning av inflammatoriske markører og reduserte nivåer av nevrotrope faktorer, men dette var bl.a. avhengig av alkoholmisbruklidelsens alvorlighetsgrad.

I sin avhandling Neuroimmune factors related to depression in alcohol-use disorders har Neupane og hans medarbeidere vist at de undersøkte biologiske mediatorene; cytokiner, tryptofan og kynurenin, samt «brain-derived neurotrophic factor» (BDNF) er viktige substrater i de komplekse interaksjonene mellom alkoholrelaterte tilstander og depresjon, og at disse interaksjonene kan ha klinisk betydning.

Den siste tiden har inflammatoriske responssystemer fått oppmerksomhet innen psykiatri på grunn av deres bidrag til utvikling og opprettholdelse av stemningslidelser. Forståelsen av disse prosessene kan gi klinisk relevant innsikt i forbindelser med depressiv komorbiditet ved alkoholrelaterte lidelser.

Studien viser at hver tredje person med alkoholmisbrukslidelse også lider av depresjon. Depresjon og alkoholmisbrukslidelse utgjør halvparten av alle psykiske lidelser, inkludert rusmiddellidelser. I størrelsesorden tilsvarer psykiske lidelser og rusmiddellidelser globalt en like stor samfunnsbelastning som f.eks. belastningen til alle kreftformer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 21. mai 2015 08:48 - Sist endret 21. mai 2015 10:14