Prøveforelesning: Sudan Prasad Neupane

MBBS Sudan Prasad Neupane ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of comorbid affective disorders in AUD patients; a role for neuro-immune considerations in current and future treatment strategies?

Disputas

Se disptuas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 21. mai 2015 08:48