Disputas: Karl Øyri

Cand.san. Karl Øyri ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Feasibility of short-range Wireless monitoring in critical care environments.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jon Michael Hasenkam, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark
  2. opponent: Universitetslektor Thomas Lindh, Skolan för teknik och hälsa, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Knut Kvernebo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kirsten Krohg Sørensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Feasibility of short-range wireless monitoring in critical care environments

Sykepleier og forsker Karl Øyri har undersøkt om data fra avanserte pasientmonito- reringssystemer for kritisk syke kan overføres med trådløs kortholdsradio i stedet for dagens kablede løsninger uten tap av data. Tilstanden til kritisk syke pasienter overvåkes med medisinske sensorer som produserer data med jevne mellomrom eller som kontinuerlige datastrømmer. Frem til i dag har tek- nologien som benyttes ved pasientmonitorering vært basert på at dataoverføring fra medisinske sensorer skjer via kablede nettverk.

I de senere tiår har trådløs nettverksteknologi basert på kortholdsradio ført til store endringer i kommunikasjon i forbrukersamfunnet. I trådløse systemer overføres data gjennom luft og de kan være sårbare for elektromagnetisk støy som kan medføre tap av data.

I sin avhandling Feasibility of short-range wireless monitoring in critical care environments har Øyri og medarbeidere vist at overføring av kritiske medisinske data gjennom luften i trådløse nettverk kan være like pålitelig som dataoverføring i kablede nettverk.

Kortholdsradioene som ble testet deler samme frekvensbånd, og kan ved samtidig bruk forstyrre hverandre. Når luftbasert dataoverføring med forskjellige typer eksperimentelle kortholdsradio-teknologier som Bluetooth, ZigBee og Wi-Fi ble sammenlignet med samtidig kablet monitorering viste det seg at datatap var uten klinisk betydning. Selv under kirurgi med stor tetthet av elektronisk støy var tap av data fra kortholds- systemene svært lav.

Monitorering med kortholdsradioer viste at luftbasert dataoverføring var robust og pålitelig i tester. Utprøving i større skala må gjennomføres før kortholdsradio kan erstatte kablet teknologi i dataoverføring for monitorering.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen.

Publisert 2. sep. 2015 09:33 - Sist endret 4. sep. 2015 15:56